Cl5vinc Burr has shared a document with you

..boeken schrijven is een eerbiedwaardige bezigheid, ernaar leven is een geheel andere zaak….uitspraak van de dag: “wij zijn geen striphelden of romanfiguur”….
Cl5vinc has a document to share with you on OneDrive. To view it, click the link below.

Docx.png goede vrijdag 2014.docx
Share your files with FooterLogo2.png
Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Clemens M.M. Buur has shared a photo with you

what happens in reality always interests less than what is the sketch of how it feels to have a talk with the visitor in real time who cares about you and your concern as well….
Polyommatus%20i.MAX%20DODEMA.jpg?psid=1&ck=1&ex=720 You are invited to view Clemens M.M.’s photo.
View photo
Share your photos with FooterLogo2.png
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

natuurlijk zijn zowel volk als vorst in mooie sprookjes gaan geloven

heidelberg018

  Heidelberg – stenen brug over de Nexkarrijn

 

Mijn leven en sterven, beste mensen, ik hoop maar niet dat dat onderwerpen zijn geworden van dramatisch belang, ik zal in ruil voor jullie bescheidenheid accepteren dat ik doorga als ‘cool’, erg warmbloedig ben ik niet dikwijls geweest inderdaad, en ik houd niet zo van hooibroei evenmin, wat ik daar nu weer mee zeggen wil dat vraag je maar aan dominee. Het ligt voor de hand dat bij zulke belangrijke dingen als macht en gezag, en een functie waarin tenminste éénmaal je handtekening wordt gevraagd, niemand die daarom niet zo vraagt er erg mee  zal zitten of je nu meer van rode tulpen tulpen houdt of dat de tête-à-têttetjes je meer bekoren,  een land en volk dat voor zijn konink staat vraagt doorgaans niet hoeveel hij dann wel wil verdienen en gepraat over vakantie en de dertiende maand hoor je al evenmin, pensioenleeftijd komt al helemaal niet in beeld, er wordt bij een staatkundige benadering gewoonlijk geïnformeerd wat de nieuwbakken vorst heeft meegebracht, de gedenkwaardigheid van het thema valt natuurlijkerwijs samen met het inzicht dat bi de staat is gaan heersen dat de bodem van de schatkist een plat vlak betreft en niet de drie dimensies heeft van een gewone maar in dit geval wat meer gevormde mens.

6937658793b35c09d

Klemens Prinz von  Mettern  (naar de litho uit 1819)

Het is ook niet erg gebruikelijk dat de vorst wordt gevraagd naar zijn reispapieren of zijn doopbewijs of, erger, het ID, en als het erop aan komt een kleine verfrissing toe te staan dan denkt geen van de gasten aan het lot van die zo vriendelijk is ontvangen maar de gastheer blijkt te zijn. De schillen en de dozen als het om een wandeling gaat door bos en duin, men heeft de zotternijen daarvandaan weten te halen goeddeels, er wordt van uitgegaan dat de partner van bedoelde gezagsdrager dat wel opruimt of de buurjongen, en wat het betreft het hondje: ‘daarvoor heeft U zelf gekozen stelt het parlement, dan moet U daar ook maar de opvolgende verantwoordelijkheid voor  onder ogen zien,  en U sprak nog zoëven van onkosten en de verzekeringen, dat is nu juist wat er van U verwacht wordt om mee in te stemmen, wij gaan niet verder dan het voorstel dat U ons bij gelegenheid wel zal willen doen, doe ons verder het plezier niet te veel te spreken over Uw verkozen liberaal tonsuur’, het is toch fijn te mogen uitzien naar een bevestiging in het sacrale ambt, de vorst die men zich had verwacht mag misschien  fijntjes opmerken, dat hij om hem moverende redenen het kerkelijk gezag rekent tot het bevrijdende aspekt dat van zijn geschiedenis is uitgegaan.

15063898012880c6e6

opmerkelijk vertrouwen in de Heer von Schwahn

Laat ons nu maar voor het moment van ontwaken uit de droom van vrede die alleen met Kertsmis even wordt herkend, digitaal afspreken dat wat ons betreft is opgevallen dat eenieder die het wil interesseren wat er met ‘de man’ gebeuren moet, zich tot op deze morgen van de feestdag van Sint Stephanus, de eerste martelaar van de toen en nu zo jonge christenheid,  alleen maar was gaan indenken dat het zo langzamerhand maar eens voorbij moest zijn met waar iedereen zo wel een opvatting over heeft behalve arme Stefaan Clementer dice zelf, en alleen de Kroon kan ons vertellen dat er natuurlijk in de monarchie, de constitutie kunt U er nog niet in raadplegen neem ik aan, der Nederlanden nooit iets voorbij mag gaan en er ook niet een einde komen zal aan het zo onverkwikkelijk geval, het heeft de koningen van de Nederelanden behaagt ons te betrekken in de  actualiteit van hun functies, Clementer spreek ik liever van een ambt, het was dus duidelijk geworden dat de machine niet meer werkte en wat doe je daar nou aan? de Bond zonder Naam die mij is voorgesteld als uitzicht voor het hijgend hert mag ik toch wel aanbevelen als een zeer aannemelijke zaak van aandacht, de uitnodiging om terug te keren boven de grote rivieren is voelbaar van zeer groot belang, een plaats wordt aan de organisatie toebedacht in het gemeentelijk gezag van de stad Kuijlenburg, ter vrije keuze voor de organisatie is er kantoorruimte te verkrijgen in de van haar stadsrechten ontheven mooie plaatsje Buren, in de noordelijke Nederlanden krijgt de Bond natuurlijk een andere jas aan dan in de Vlaamse landen. ‘We zijn weer wat wijzer geworden’, zo luidt het de boodschap, en de indruk rees dat de rationaliteit in de vorm van de communicatie is toegenomen, de vorstelijke waardigheid in secretarieel emplooi noteert: ‘abortus provocatus is bij deze vorm van denken een onbespreekbaar terrein van besluitvorming, en een handtekening of een open deur heb ik voor de vermelde motieven tot ontmoeten in staatkundige verantwoording niet in huis vandaag.’ Ik zend U als een alternatieve daadstelling de boodschap, dat de Stefanuskroon een dienstbetoon is toegekend van onze kant, feitelijk al heel veel jaren hebben wij de verantwoordelijkheid  genomen en gedragen, aan de oevers van de Donau komt zoiets wat anders uit. Er kan alvast een groep van de Technische Hogeschool  gevormd worden want de Donau zal ook dit jaar buiten zijn oevers treden, ter instruering wil ik erop wijzen dat mijn kredieten in de zalen van het Poeshkin Museum wat het betreft de kritische vaardigheden heeft mogen toenemen, een hongaarse delegatie op bezoek in de wijk Beschut Wonen was in 19?? ook mogelijk bij de huisgenoot van Tulpstraat 8, waarom niet eens herhalen, daar wordt je van wat longitudinaal.

pix_1567030

Danube Delta in de kuststreken van de Zwarte Zee (planmatig is de afbeelding van Wikimedia een beetje uitgewerkt)

COLLECTIE TROPENMUSEUM Weefsters Kabandjahe Ka...

COLLECTIE TROPENMUSEUM Weefsters Kabandjahe Karolanden TMnr 10014420 (Photo credit: Wikipedia)

Enhanced by Zemanta
Geplaatst in gave der beschrijving, oprechter trouw, parenthesis, talent, technical develpm, Uncategorized, vergemoedelijkt | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

#gistbrocades|* ter verduikeling van het grote mah’ing spel

‘gansjes zijn het’, sprak leperd opgewekt, ‘hi-hi, ik ken se wel’, drommels…

Diavoorstelling weergeven Alles downloaden

Dit album bevat 16 foto’s en blijft beschikbaar op SkyDrive tot 25-3-2014.

Het is natuurlijk bedoeld vanuit oprechte goedheid in het hart gegeven al hetgeen ik heden zon allengs heb mogen wedervaren, het is vandaag natuurlijk niet een echte zondag en dat laat zich merken, er is geen fanfare korps verschenen aan de laan en in geen enkel opzicht heb ik aan het balkon gedacht als plek om het vogelke dat is gevlogen te trachten aan het staartje gade te kunnen slaan. Van mijn kant laat ik horen, ik moet zeggen zo langzaamaan voel ik me geheel bevrijd geraken van de zware druk die altijd op mijn denken en manier van leven heeft gerust, ik dacht dat als dat er ooit van kwam waar ik al niet meer in kon geloven, ik het bewust mee zou mogen maken dat de last die op mij lag ter aarde werd geworpen.

Wie zich nog verwonderen kan dat kennelijk het lijdend voorwerp in de hele kwestie van de mensheid met zichzelf de indruk geeft ‘ik weet natuurlijk nergens van’, die zij bekend met feiten, de gebruiken en het samenstel aan gewoonten dat men ter erfenis verkrijgt indien de vervulling van de plannen voor het achterstallig onderhoud naderbij gekomen zijn, bereidt je voor op het moment dat je niet meer verdwaalt in een vreemd idee van eigen recht op leven, nu kunnen er weedr andere dingen zijn waar ik niet meer zo aan denk, ik voel mij in het vernieuwende aspect van de herdenking van die vrede waarop al zo lang wordt gewacht die juist op Kerstdag zo indringend zich laat gelden geheel te huis keren in een wereld, waarin ik naar ik het mag beleven heel gewoon ben te kunnen leven, het moet natuurlijk ook wel gaan om een bom duiten, anders is het voor de boereburton, je zou kunnen zeggen de pas geboren koninkel, niet echt heel leuk.

Het is natuurlijk gewoon zo dat wanneer een situatie al te lang heeft aangehouden, de gewoonte om zich naar de omstandigheden te schikken overgaat in een in eigendom gegeven trek van het karakter dat eerst fris en waarlijk vriendelijk verschijnen kan, indien er voor de hand die niet alleen de ploeg hanteren kan, maar met de dorsvlegel en de hooivork ook wel goede raad weet, ja voor zo ene is het duidelijk geworden , dat al hetgeen hij voelt als wat er leeft diep in hemzelve, pas aan de draad van leiden kan verschijnen wanneer er daartoe gevonden wordt een evidente reden, een beetje voor je plezier met het gezag omgaan, zelden is dat mogelijk en op het ogenblik zijn de redenen niet ervaarbaar nog zo gemakkelijk denkbaar. Mijn geestkracht is kennelijk ongebroken bemerk ik vluchtig, ik stel het vrij voorzichtig vast alsof ik het nog niet geheel kan geloven, de zin die heden op de Kerstdag over ons gekomen is, het gaat te ver dacht ik herhaalde malen, ik kan over dit alles niet meer willen vast te stellen, dan dat het ook wel goed begint te lijken wat te doen aan de verwachtenis, dat overleefd hebbend de grote draai naar voren, er uiteraard de neiging volgt dat stapje terug eens te volvoeren, het is natuurlijk erg jammer voor God in de hoge hemel, ik ben alweer niet zo erg blij gebleken in het aanvaarden van een toch wel kostelijk geschenk, maar misschien verschillen mensen op dat punt wel sterk uiteenlopend van elkaar, het verbaasde mij alleen af en toe zoiets als: ‘moet ik dat nu ook nog doen?’ te moeten uitspreken, het is niet zo heel lang geleden dat ik bijna op mijn knieën smeekte om dan toch tenminste iets te mogen doen in al dat leven dat zich voor mijn stil oog ontrolde als het grote spel.

Ik hoop van harte dat ik de lezeres in deze niet tot wanhoop heb gedreven. Ik heb beleefd en ik heb geschreven.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Billopp House conference 1813 november heeft foto’s met u gedeeld

– sometimes even life for an artist’allegiance cohort becomes to tolly much, we exply time and again nature counts in time scedules otherwise than civic duty desandboxes do, but no, pretending claims on my heritage property land, they couldn’t understand, and who woll tell my allies sometimes it is wise to liste to a commanding voice where more generous softly spoken words detail what happens if the dewall vicary walks into the next whisky bar?

*TENDERFEET Café commission primar quality licensed textual | Hagenau Kaffee

Er is 1 afbeelding naar u verzonden.

P1020123.JPG

Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.
Probeer het hier uit: http://picasa.google.com/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

een schoon geduld wordt tenslot beloond

Een engelbewaarder kan tot onzer genoegelijke mededeling niet sterven ten dode, evenwel dat behoort tot het privilege der engelen, hoe het onder de bewaarders te Deurne is gesteld is mij niet bekend, en ik ben toch aangesteld als Bourgondië’s heraut

irisbloemfontein.jpg

Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.
Probeer het hier uit: http://picasa.google.com/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

kado van Candy King

de HodeldeBodel Hofleverancier van Nicolaas is Candy voor de Pieterbaas.

Editie 2013:n noemt ons toch geen Heiligman, het goed is nu bij Peter Pan.

fern08late.jpg

Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.
Probeer het hier uit: http://picasa.google.com/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

de duisternis dichter ingezien

Image

envelope

Hemeltjelief, ik keek eens even wat van die berichten na en vraag mij af, waar leidt dit alles heen want zoveel loze praatjes had ik persoonlijk nooit bedoeld te willen geven. Het is gelukkig te heten ben ik in het geheel niet op de hoogte van hetgeen er feitelijk gebeurt in een eurtopia dat wat het mij betreft niet anders doet dan gelijk te blijven en toch te veranderen in het regerend bloed, ik moet helaas bekennen dat ik tot nu toe de gedachte omtrent de rechtstreekse afstamming in het Huys Nassau Siegen Dietz heb weggehouden van de voorgrond van het maatschappelijk aandachtsgebeuren, ik herinner mij alleen de grote Vinkenoog die mij dus in een laatst betoog toesmeet: Wie schrijft die blijft.\

E Waartoe het alles is moet men niet vragen, het is de werkelijkheid voor dr. Henry Higgins in onze tijd voorgoed het afscheid te verspreiden sa  voor zijn aanvankelijk getrouw royal butter-an-cheese bloed, elk chinees zal zelfs begrijpen dat een George ruime mogelijkheden biedt aan het vigerend jeugdbederf met de gedachte ‘ik ben de Bertie Prince’

Image

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vraag/verzoek

Als je problemen hebt met het weergeven of verzenden van dit formulier, kun je het online invullen:
https://docs.google.com/forms/d/1U6O5bh4ibdlUKomzIcapUZ_QELfgUa6gUHtxyI2b-2k/viewform

Vraag/verzoek

anti chambre

ruimte

Monsieur de Serrres

membre du Chambre

Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.

Mogelijk gemaakt door Google Drive
Deze inhoud is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.
Misbruik rapporterenServicevoorwaardenAanvullende voorwaarden

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

cyclement sent you a pin from “Meerkoetenhof” on Pinterest!

A Few Updates...

Hi!

cyclement cyclement shared a pin with you on Pinterest.
See Pin

Pinterest is a tool for collecting and organising things you love.

©2013 Pinterest, Inc. | All Rights Reserved
Privacy Policy | Terms and Conditions

tracking.gif?e_t=501b869470b642d791b72bca192e72a4

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen